Skip to content

ژئوالکتریک اتوماتیک(رزیستیویتیمتر)

کاتالوگ
ویدیوی معرفی ژئوالکتریک اتوماتیک
ویدیوی نحوه عملکرد ژئوالکتریک اتوماتیک
امروز با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های نوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است. صنعت کشاورزی و آبیاری هم به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف رسیده است. یکی از تکنولوژی های این صنعت، اختراع دستگاه های ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب است.
دستگاه آبیاب (رزیستیویتیمتر) با اندازه گیری یکی از خواص خاک (مقدار مقاومت الکتریکی) میتواند برخی از خواص فیزیکی (مثل وجود آب) یا شیمیایی (مثل نوع جنس خاک یا سنگ) را در عمق های مختلف ارایه کند.
دقت دستگاه بالای ۹۹/۹ درصد است، ولی دقت تحلیل (مثل تشخیص آب یا نوع جنس خاک) در اعماق مختلف به تعداد آزمایش هایی (در اصطلاح سونداژها) که بر روی زمین انجام میدیم بستگی داره. (البته در این روش برای تشخیص جنس خاک معمولا به روش های تکمیلی مثل لرزه نگاری نیاز میباشد)
با توجه به افت سطح آب در دشتها و یا خشک شدن چاههای آب کشاورزی استفاده از تکنیک مدرن ژئو الکتریک میتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پیدا کردن بهترین محل حفاری اقدام نمود. دستگاه های ژئوفیزیکی بویژه دستگاه ژئوالکتریک در مطالعات قبل از حفاری چاه آب شرب و کشاورزی به منظور تعیین محل حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی استفاده می شوند.
لازم به ذکر است روش ژئو الکتریک می تواند اطلاعات با ارزشی در خصوص جنس وضخامت لایه های زیرزمینی و سنگ کف سفره های آب زیرزمینی قبل از انجام حفاری چاه ارائه دهد و قطعاً در جلوگیری از اتلاف و به حداقل رساندن هزینه های حفاری نقش بسیار موثر و مفیدی دارد.
مطالعات و اندازه گیری های ژئوفیزیکی اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سفره آب زیرزمینی در اختیار قرار می دهد. از جمله اطلاعاتی که در طی پروسه اکتشاف آب در مورد سفره آب زیرزمینی بدست می آید شامل:
شناسایی لایه های زمین از سطح تا عمق ۳۰۰ متری بدون حفاری
تعیین بهترین محل حفر چاه آب
 تعیین میزان آبدهی چاه آب
 شناسایی و تفکیک سفره های آب شور از شیرین
تعیین حداکثر عمق حفاری
 بررسی امکان کف شکنی چاهها و تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاه بر اساس بر آورد عمق برخورد به سنگ کف سفره آب زیر زمینی.
 تعیین عمق سنگ کف و ضخامت لایه های آب