درباره ما

شرکت سال 1384در مشهد تأسيس گرديده و هم اکنون خود را بعنوان يکي از بزرگترين مجري ها و طراحان اتوماسيون صنعتي و توليد کنندگان محصولات الکترونيکي و آزمایشگاهی معرفي نموده است. اين شرکت بعنوان گزينه برتر، گستره وسيعي از مشتريان را با قدرت بالا، کاربرد ساده محصولات و فن آوري بالا جذب نموده است.

تيم حاضر در شرکت، تيمي نيرومند با 22 نيروي متخصص در سطح کارشناس و کارشناس ارشد با تخصص کامل در حوزه فعاليت خود بوده، که شامل مديرعامل، مدير فني، مدير بازرگاني، کارشناس بازاريابي، 4 نفر کارشناس فني و 2 نفر کارشناسIT  و بقیه کارشناسان پروژه می باشند.

شرکت داراي ساختار سازماني نردباني بوده و مديريت آن متمرکز مي باشد. اين شرکت بدليل ساختاري مستحکم و متعهد در زمينه خدمات پس از فروش انتخاب برتر مشتريان مي باشد. تمام حوزه هاي فعاليت شرکت زير گروه مديريت بازرگاني و مديريت فني مي باشند.

رزومه کاری

گواهینامه و تاییدیه شرکت

درباره ما