رزومه شرکت

امیر کبیر 1 شهید رجایی1 بهشتی تفرش
دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه شهید رجایی تهران دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه تفرش
بیرجند شیراز آزاد اسلامی آزاد اسلامی
دانشگاه بیرجند دانشگاه شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محقق اردبیلی فردوسی گلستان گیلان
دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه گلستان دانشگاه گیلان
علمی کاربردی لامرد مهر آستان علمی کاربردی
دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد مشهد دانشگاه غیر انتفاعی تابناک لامرد دانشگاه غیر انتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه دانشگاه علمی کاربردی کوشا تهران
آزاد اسلامی آزاد اسلامی سجاد آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه غیر انتفاعی سجاد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
آزاد اسلامی آزاد اسلامی سجاد آزاد اسلامی
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین دانشگاه غیر انتفاعی آیندگان تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
سجاد آزاد اسلامی
دانشگاه پیام نور پاکدشت دانشگاه پیام نور میبد
رفتن به نوار ابزار